You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Akcesoria
  4. Akcesoria do kurtyn i barier bezpieczeństwa
  5. Elementy do ustawiania i weryfikacji

Akcesoria do kurtyn i barier bezpieczeństwa - Elementy do ustawiania i weryfikacji

  • Szybka i łatwa regulacja świetlnych siatek i kurtyn bezpieczeństwa
  • Łatwe osiowanie widocznej plamce laserowej
  • Niezawodna weryfikacja rozdzielczości świetlnych kurtyn bezpieczeństwa

Akcesoria do kurtyn i barier bezpieczeństwa - Elementy do ustawiania i weryfikacji

Do regulacji i kontroli

Laserowy element do ustawiania dla kurtyn optycznych działa z widzialnym światłem laserowym. Umożliwia to szybkie i łatwe wyrównanie nadajnika oraz odbiornika. Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić prawidłowość działania kurtyn świetlnych za pomocą odpowiedniej próbki.