You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Bramki i systemy IIoT
  4. Bramki

Bramki

  • Pre-konfigurowany, nie wymagający karty SIM
  • Sieciowy pulpit do wizualizacji i analiz danych chmurowych
  • Email lub wiadomość tekstowa po przekroczeniu wartości granicznej
  • Dane IO-Link czujnika są przesyłane wprost do chmury przez sieć komórkową
  • Możliwe jest łączenie dwóch czujników IO-Link

Bramki


Bramki

Firma ifm oferuje różne rodzaje bramek do łatwego i bezpiecznego przesyłania danych z czujników i rosnącej liczby źródeł danych o różnych standardach przemysłowych oraz interfejsach komunikacyjnych do systemów informatycznych w sposób pakietowy.

Bramki edgeGateways firmy ifm oparte na moneo edgeConnect są idealnym połączeniem technologii operacyjnej (OT) i informatycznej (IT), rejestrując, przetwarzając i bezpiecznie przesyłając dane obiektowe do systemów i platform docelowych w Przemysłowym Internecie rzeczy (IIoT).

Rozwiązanie io-Key zapewnia szybką, łatwą i bezprzewodową metodę przesyłania danych z czujników do chmury, szczególnie w prostych zastosowaniach z ograniczoną łącznością.