You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Bramki i systemy IIoT

Bramki i systemy IIoT

Bramki i urządzenia IIoT

Bramki IIoT umożliwiają przesyłanie danych poza granice sieci. Ustanawiają one bezpieczne połączenia źródeł danych i systemów obiektowych za pośrednictwem Przemysłowego Internetu rzeczy (IIoT).

Umożliwia to komunikację między oddzielnymi poziomami procesu.

Do ich kluczowych zadań należy gromadzenie, wstępne przetwarzanie, buforowanie i przesyłanie danych z czujników w celu udostępniania ich innym sieciom i systemom,

zarówno poziomo w warstwie Technologii Operacyjnej (OT), jak i pionowo w celu połączenia z platformami chmurowymi i systemami IIoT.