You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Oprogramowanie IIoT
  4. Komunikacja
  5. moneo infopoints

moneo infopoints

  • Skalowalne licencje danych i punktów wysyałających informacje

moneo infopoints

moneo infopoints

System oprogramowania moneo jest systemem modułowym. Moduł „moneo infopoints” służy do licencjonowania przepływu danych z monitorowanych punktów danych czujników zgodnie z wymaganiami klienta, optymalizując wykorzystanie wolumenu danych.