You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Oprogramowanie IIoT
  4. Komunikacja
  5. moneo edgeConnect

moneo edgeConnect

  • Data interface software for controllers, sensors, machines, data bases and IT systems

moneo edgeConnect


moneo edgeConnect

Istnieje ogromna liczba użytkowanych i dostępnych na rynku interfejsów, które mogą dostarczać istotnych danych i informacji na temat produkcji.

Inteligentne, elastyczne i proste w użyciu oprogramowanie jest nieodzownym warunkiem skutecznej cyfryzacji szerokiej gamy systemów i procesów opartych na już używanych czujnikach. To jedyna droga, aby zapewnić kompleksową komunikację z układem czujników i bezproblemowy transfer danych w celu pozyskiwania informacji.

LR AGENT to oferowany przez ifm uniwersalny interfejs programowy, służący do konfiguracji przepływu danych za pośrednictwem szerokiego spektrum istniejących protokołów komunikacji. Program umożliwia proste i niezawodne konfigurowanie różnych urządzeń i systemów, takich jak czujniki, magistrale, sterowniki i bramki.

Narzędzie moneo edgeConnect udostępnia podłączenie do rozmaitych interfejsów systemów źródłowych i docelowych, nawiązując do pełnej sukcesów historii oprogramowania LR AGENT oferuje poprawioną i nowoczesną architekturę i atrakcyjny interfejs użytkownika.