1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Oprogramowanie
  4. Monitorowanie stanu i analiza zużycia energii

Monitorowanie stanu i analiza zużycia energii

Monitorowanie stanu oraz analiza zużycia energii

SmartObserver to oprogramowanie do wizualizacji wartości pomiarowych wtrybie online, umożliwiające tym samym monitorowanie stanu maszyn iinstalacji oraz analizowanie zużycia energii.
Oprogramowanie prezentuje „na żywo” bieżące wartości procesowe oraz ich zmienność wczasie – wzależności od wyboru wformie tabeli lub graficznie zgranicami raportowania. Wcelu zrealizowania strategii eskalacji alarmów można ustawić alarmy, które zasygnalizują konieczność przeprowadzenia profilaktycznych czynności konserwacyjnych.
Widok kokpitu udostępnia użytkownikowi wszystkie dane, zgromadzone wkomfortowy sposób wjednym miejscu. Bieżące wartości procesowe mogą zostać przykładowo zaprezentowane wformie wykresu słupkowego, tachometru lub wwidoku trendu. Możliwa jest także analiza poprzez skorelowanie kilku wartości procesowych.
Użytkownik może wybierać spośród dwóch możliwości – implementacji oprogramowania SmartObserver wserwerzeWEB lub jego instalacji wmaszynie.
Oprogramowanie wnosi istotny wkład do optymalizacji oraz redukcji zużycia energii, usprawnienia organizacji profilaktycznych czynności konserwacyjnych, utrzymania wruchu oraz serwisowania, zapewniając tym samym redukcję kosztów wkompletnym procesie produkcyjnym.