1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Oprogramowanie
  4. Oprogramowanie serwera OPC
  5. Do diagnostyki drgań

Oprogramowanie serwera OPC do systemów diagnostyki drgań

  • Łatwa integracja danych przy pomocy standardowego interfejsu OPC
  • Wsparcie specyfikacji OPC Data Access 1, 2, 3 oraz OPC XML-DA Windows
  • Wsparcie wyszukiwania namespace
  • OPC tunnel pozwala uniknąć żmudnej konfiguracji sieci
  • Wspiera OPC Store oraz Forward w przypadku błędów sieci


Do diagnostyki drgań

Oprogramowanie OPCserwer udostępnia interfejs, który służy do włączenia danych elektroniki diagnostycznejVSE wustandaryzowany sposób do systemu wyższego poziomu. Licencje na oprogramowanie są podzielone na cztery poziomy, w zależności od liczby urządzeń połączonych w sieć.
Różne programy klienta OPC przetwarzają dane udostępnione przez OPC, dzięki czemu można realizować najróżniejsze scenariusze zastosowań.
W połączeniu z elektroniką diagnostyczną VSE można odczytać i opisać skonfigurowane charakterystyki drgań oraz parametry monitorowania, takie jak punkty przełączania lub sygnały prędkości obrotowej wyzwalania.