1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Oprogramowanie
  4. Oprogramowanie do parametryzacji
  5. LR DEVICE

LR DEVICE

  • Jednolita parametryzacja i wizualizacja wszystkich czujników IO-Link
  • Prosta i wyraźna reprezentacja zmiennych procesowych
  • Skrócony czas ustawiania
  • Graficzne przedstawienie wartości procesowej
  • Umożliwia łatwą wymianę urządzenia


Do czujnikówIO-Link

LINERECORDER SENSOR to oprogramowanie do wygodnej parametryzacji czujników IO-Link w trybie online i offline za pomocą adaptera USB. Umożliwia jednolitą parametryzację i wizualizację wszystkich czujników i aktuatorów z interfejsem IO-Link.
Do funkcji standardowych należy import opisów IODD oraz automatyczna identyfikacja podłączonych urządzeń. Czytelna prezentacja ustawianych parametrów umożliwia łatwe określanie funkcji urządzenia. Zestawy parametrów można zapisywać i przesyłać. Do celów dokumentacji można je również archiwizować w postaci pliku PDF. Wartości procesowe są wyświetlane podczas uruchamiania w formie graficznej. Ułatwia to użytkownikowi optymalizację parametrów w zależności od konkretnego zastosowania, co zapewnia bezawaryjną pracę systemu.