1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Oprogramowanie
  4. Oprogramowanie do parametryzacji

Oprogramowanie do parametryzacji

Oprogramowanie do parametryzacji iobsługi

Oprogramowanie do obsługi iparametryzacji służy do uruchamiania, konfigurowania oraz parametryzacji
kompatybilnych zIO-Link czujników, czujników wizyjnych, kamer oraz elektronik diagnostycznych, przeznaczonych do monitorowania drgań.
Tryb „Monitora” umożliwia nadzorowanie działania czujnika. Znacznie ułatwia to uruchamianie i parametryzację. Wartości procesowe, obrazy, aktualne nastawy parametrów lub rezultaty odczytu mogą zostać zaprezentowane wformie graficznej.
Tryb pracy „Serwis” jest trybem często stosowanym do celów diagnostycznych. Raport serwisowy umożliwia użytkownikowi wywoływanie raportów izapisywanie historii rekordów parametrów, danych pomiarowych oraz zapisów, przeprowadzanie analiz statystycznych oraz wyświetlanie ostatnich prawidłowych lub nieprawidłowych obrazów zczujnika.