You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Technika łączeniowa
  4. Do zastosowań w strefach zagrożonych wybuchem
  5. Gniazda do zarobienia

Gniazda do zarobienia do zastosowań w strefach zagrożonych wybuchem

  • Do zastosowań w strefach niebezpiecznych
  • Konstrukcja prosta lub kątowa
  • Niezawodne połączenia elektryczne dzięki złoconym stykom

Gniazda do zarobienia do zastosowań w strefach zagrożonych wybuchem


Konfekcjonowane wtyki żeńskie

Konfekcjonowane wtyki żeńskie są stosowane głównie do podłączania czujników iaktuatorów za pomocą konektorów. Stosowane są wtedy, gdy niezbędna jest szczególna długość przewodu lub gdy zachodzi konieczność użycia specjalnego kabla. Podłączenie odbywa się wkomfortowy sposób za pomocą zacisków śrubowych.
Konfekcjonowane wtyki żeńskie seriiecolink, stosowane w strefach zagrożonych wybuchem, spełniają surowe wymagania norm międzynarodowych, atym samym mogą być stosowane wodpowiednich strefach wybuchowych.