You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Technika łączeniowa
  4. Do zastosowań w strefach zagrożonych wybuchem
  5. Przewód z wtykiem

Przewody łączeniowe z wtykiem do zastosowań w strefach zagrożonych wybuchem

  • Do zastosowań w strefach niebezpiecznych
  • Technologia połączeniowa zgodna z normą M12 (EN 61076)
  • Ze świadectwem badania typu WE dla podzespołów
  • Organicznik mechaniczny zabezpieczający pierścień przed zniszczeniem
  • Zabezpieczenie nakrętki przed uderzeniami i drganiami dzięki specjalnemu profilowi zębatemu

Przewody łączeniowe z wtykiem do zastosowań w strefach zagrożonych wybuchem

Wtyki męskie

Wtyki męskie są stosowane głównie do podłączania czujników iaktuatorów za pomocą złączek przyłączeniowych do rozdzielaczy lub modułów wautomatyce przemysłowej.
Przyłącza rozdzielaczy imodułów są trwale iniezawodnie uszczelnione nawet wprzypadku montażu bez użycia narzędzi. Odznaczają się wysokim stopniem ochrony przed wnikaniem wilgoci iodpornością materiału na działanie agresywnych cieczy.
Wtyki męskie seriiecolink, stosowane w strefach zagrożonych wybuchem, spełniają surowe wymagania norm międzynarodowych, atym samym mogą być stosowane wodpowiednich strefach wybuchowych.