You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Technika łączeniowa
  4. Do zastosowań w strefach zagrożonych wybuchem
  5. Kable łączeniowe z gniazdem

Przewody łączeniowe z gniazdem do zastosowań w strefach zagrożonych wybuchem

  • Do zastosowań w strefach niebezpiecznych
  • Technologia połączeniowa zgodna z normą M12 (EN 61076)
  • Ze świadectwem badania typu WE dla podzespołów
  • Organicznik mechaniczny zabezpieczający pierścień przed zniszczeniem
  • Zabezpieczenie nakrętki przed uderzeniami i drganiami dzięki specjalnemu profilowi zębatemu

Przewody łączeniowe z gniazdem do zastosowań w strefach zagrożonych wybuchem

Wtyki żeńskie

Wtyki żeńskie są stosowane głównie do podłączania czujników iaktuatorów za pomocą konektorów do skrzynek przyłączeniowych wtechnice automatyzacji.
Przyłącza czujników iaktuatorów są trwale iniezawodnie uszczelnione nawet wprzypadku montażu bez użycia narzędzi. Zintegrowany ogranicznik chroni o-ring przed zniszczeniem wwyniku zbyt mocnego dokręcenia nakrętki. Dzięki zabezpieczeniu przed drganiami połączenia są odporne na uderzenia iwibracje także wtrudnych warunkach przemysłowych.
Wtyki żeńskie seriiecolink, stosowane w strefach zagrożonych wybuchem, spełniają surowe wymagania norm międzynarodowych, a tym samym mogą być stosowane wodpowiednich strefach wybuchowych.