1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Technika łączeniowa
  4. Do zastosowań w strefach zagrożonych wybuchem

Do zastosowań w strefach zagrożonych wybuchem

  • Do zastosowań w strefach niebezpiecznych
  • Technologia połączeniowa zgodna z normą M12 (EN 61076)
  • Ze świadectwem badania typu WE dla podzespołów
  • Organicznik mechaniczny zabezpieczający pierścień przed zniszczeniem
  • Zabezpieczenie nakrętki przed uderzeniami i drganiami dzięki specjalnemu profilowi zębatemu

Zastosowanie w strefie zagrożenia wybuchem

Produkty elektryczne, stosowane wobszarach zagrożonych wybuchem, muszą spełniać surowe wymagania, aby wyeliminować niebezpieczeństwo takiego wybuchu.
Technika łączeniowa, przeznaczona specjalnie do takich zastosowań, spełnia surowe wymagania norm międzynarodowych, atym samym może być stosowana wodpowiednich strefach wybuchowych. Dotyczy to zwłaszcza konektorów seriiEVC, które zostały zbadane przy zastosowaniu energii udarowej owartości 4dżuli. Spełnienie wymagań wiąże się przykładowo znakręceniem nakrętki konektora na czujnik zsiłą taką, by jego ręczne otwarcie nie było już możliwe.
Asortyment produktów firmy ifm do zastosowań wobszarach zagrożonych eksplozją obejmuje wtyki żeńskie, wtyki męskie oraz kable łączeniowe typuM12. Dzięki zabezpieczeniu przed drganiami połączenia są odporne na uderzenia iwibracje także wtrudnych warunkach przemysłowych.