You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Technika łączeniowa
  4. Do zastosowań w branży spożywczej
  5. Gniazda do zarobienia

Gniazda do zarobienia do zastosowań w branży spożywczej

  • Konstrukcja prosta lub kątowa
  • Niezawodne połączenia elektryczne dzięki złoconym stykom
  • Wersje z diodami LED do wskazywania stanu przełączenia i pracy
  • Nakrętka zabezpieczająca ze stali nierdzewnej

Gniazda do zarobienia do zastosowań w branży spożywczej


Konfekcjonowane wtyki żeńskie

Konfekcjonowane wtyki żeńskie są stosowane głównie do podłączania czujników iaktuatorów za pomocą konektorów. Stosowane są wtedy, gdy niezbędna jest szczególna długość przewodu lub gdy zachodzi konieczność użycia specjalnego kabla. Podłączenie odbywa się wkomfortowy sposób za pomocą zacisków śrubowych.
Nakrętka zwysokogatunkowej stali nierdzewnej umożliwia zastosowanie konfekcjonowanych wtyków żeńskich wstrefach sterylnych iwilgotnych.