1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Systemy do maszyn mobilnych
  4. Urządzenia do diagnostyki i serwisowania

Urządzenia do diagnostyki i serwisowania

Komponenty do diagnostyki / serwisowania

Urządzenia do diagnostyki iserwisowania służą do analizowania systemówCAN, zdalnego serwisowania irejestracji pozycji oraz tras mobilnych maszyn roboczych, np. maszyn budowlanych, rolniczych ileśnych, pojazdów komunalnych oraz pojazdów użytkowanych wtransporcie ilogistyce.
Komfortowe serwisowanie zdalne umożliwiają systemy bezprzewodowe, np. CANremote – modem radiowy ze zintegrowaną bramką.
Urządzenia diagnostyczne do magistraliCAN służą przykładowo do rejestracji liczby wiadomości lub komunikatów błędów (Error Frames) oraz prezentacji aktualnego obciążenia magistrali.
Do monitorowania oraz wprowadzania telegramów danych można zastosować terminal ręczny.
CANfox to interfejs służący do podłączania systemuCAN do interfejsuUSB komputera.