1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Systemy do maszyn mobilnych
  4. Moduły dialogowe / wyświetlacze

Moduły dialogowe / wyświetlacze

Urządzenia do obsługi oraz obserwacji

Moduły dialogowe to programowalne kolorowe wyświetlacze, przeznaczone do sterowania, parametryzacji oraz obsługi mobilnych maszyn roboczych oraz instalacji. Urządzenia te mogą być użytkowane wkombinacji zmobilnym układem sterowania lub jako rozwiązania samodzielne.
Dostępne wniektórych wariantach analogowe wejście wideo może być wykorzystywane do podłączania mobilnych kamer, przykładowo wcelu monitorowania przestrzeni za pojazdami komunalnymi.
ZłączaCAN umożliwiają niezawodną transmisję danych ifunkcji urządzeń.
Wyświetlacze są wyposażone wdużą liczbę swobodnie programowalnych, podświetlanych przycisków funkcyjnych. Niektóre warianty są dodatkowo wyposażone wprzycisk nawigacyjny, potencjometr zfunkcją wciskania lub ekran dotykowy.
Urządzenia odznaczają się wysoką kompatybilnością elektromagnetyczną oraz posiadają homologację typuE1. Obudowa owysokim stopniu ochrony umożliwia zabudowę lub dobudowę na zewnątrz lub wstrefie kabiny, przykładowo wmaszynach budowlanych, rolniczych lub pojazdach komunalnych.
Wyświetlacze są dostępne wróżnych rozmiarach.