You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Systemy monitorowania warunków pracy
  4. Systemy przetwarzania sygnałów
  5. Dzielnik impulsów

Systemy przetwarzania sygnałów - Dzielenie impulsów

  • Niższe koszty dzięki szybkiemu przetwarzaniu wstępnemu sygnałów
  • Regulowany stopień podziału
  • Szeroki zakres napięcia
  • Niezawodna konwersja sygnałów z TTL na HTL
  • Szybki i oszczędzający czas montaż na szynie

Systemy przetwarzania sygnałów - Dzielenie impulsów


Dzielnik impulsów

W maszynach i urządzeniach często konieczne jest monitorowanie i analizowanie sekwencji bardzo krótkich impulsów. Te sygnały o bardzo krótkim czasie trwania są generowane na przykład przez enkoder lub czujniki podczas monitorowania dużych prędkości obrotowych.
Dzielnik impulsów generuje impuls dla określonej liczby impulsów wejściowych. Są warianty ze stałym lub regulowanym współczynnikiem podziału. Montaż odbywa się wygodnie na szynie zaciskowej.