You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Systemy monitorowania warunków pracy
  4. Systemy przetwarzania sygnałów
  5. Wyświetlacze z funkcją monitorowania

Systemy przetwarzania sygnałów - Wyświetlacze z funkcją monitorowania

  • Czytelny, 6-cyfrowy wyświetlacz LED
  • Wersje zasilane napięciem AC i DCV
  • Niezawodny monitoring czujników standardowymi sygnałami analogowymi
  • Możliwość swobodnego skalowania wyświetlanych wartości i kombinacji sygnałów
  • Wyjście przełączające do niezawodnego monitoringu wartości granicznych

Systemy przetwarzania sygnałów - Wyświetlacze z funkcją monitorowania


Wyświetlacze z funkcją monitorowania

Wyświetlacz wielofunkcyjny służy do wyświetlania wielkości fizycznych, które pochodzą od analogowych sygnałów standardowych. Funkcję urządzenia można dostosować do danego zastosowania poprzez ustawienie różnych parametrów.
Dwa wejścia analogowe można skalować niezależnie od siebie oraz wyświetlać pojedynczo lub jako powiązane. Umożliwia to np. konfigurację jako wskaźnik różnicy ciśnień lub jako wskazania procentowe.
Obydwa wyjścia przełączające można również ustawiać niezależnie od siebie. Można w ten sposób regulować na przykład automatyczne napełnianie zbiornika przez pompę.
Wyświetlacz można wygodnie montować w obudowie lub w szafach rozdzielczych.