You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Systemy monitorowania warunków pracy
  4. Systemy kontroli jakości oleju

Systemy kontroli jakości oleju

Systemy kontroli jakości oleju

Woda w olejach hydraulicznych i smarach jest zjawiskiem niepożądanym. Wysoka zawartość wody – podobnie jak icząstek powstających na skutek tarcia – może wpoważnym stopniu pogarszać pracę lub nawet prowadzić do uszkodzeń agregatów hydraulicznych, pomp, zaworów, siłowników imaszyn.
Monitor cząstek zseriiLDP monitoruje stopień czystości, ew. poziom zanieczyszczenia olejów, olejów hydraulicznych oraz cieczy chłodząco-smarujących. Czujnik wilgotności oleju seriiLDH mierzy wilgotność względną woleju.
Produkty te przyczyniają się tym samym wznaczącym stopniu do zapewnienia utrzymania ruchu woparciu ostan rzeczywisty oraz do unikania przestojów.