You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Systemy monitorowania warunków pracy
  4. Przepływomierze do wody
  5. Przepływomierze ultradźwiękowe

Przepływomierze do wody - Przepływomierze ultradźwiękowe

  • Odpowiednie do wody, olejów i roztworów glikolu
  • Można stosować przy dużym natężeniu przepływu
  • Możliwy również pomiar wody nieprzewodzącej
  • Z wyjściem przełączającym, analogowym i impulsowym
  • Ze wskazaniami ilości przepływu objętościowego, ilości całkowitej i temperatury

Przepływomierze do wody - Przepływomierze ultradźwiękowe


Przepływomierze ultradźwiękowe

Przepływomierz ultradźwiękowy serii SU monitoruje czynniki płynne, takie jak woda, roztwory glikolu i oleje przemysłowe. Wykrywa on trzy wielkości procesowe: wielkość przepływu, zużycie i temperaturę czynnika.
Zużycie szczytowe, zużycie chwilowe lub zużycie rosnące można zaprogramować i sprawdzić na podstawie ustawionych wartości przełączających lub alarmowych po naciśnięciu przycisku.
Urządzenia posiadają dwa wyjścia przełączające, które można zaprogramować jako zestyk zwierny lub rozwierny. Wyjście przełączające można skonfigurować do przekazywania wartości pomiarowej również jako skalowalne wyjście analogowe. W celu monitorowania zużycia drugie wyjście przesyła impulsy zliczania do układu sterowania.
Oprócz samego monitorowania przepływu model SU wykrywa również temperaturę czynnika. Jest ona wyświetlana lokalnie i udostępniana do przetwarzania sygnałów. W związku z tym czujnik jest w szczególności przystosowany do monitorowania obiegów chłodzenia.