You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Systemy monitorowania warunków pracy
  4. Przepływomierze do wody

Przepływomierze do wody

Systemy do pomiaru zużycia wody

Wysiłki zmierzające do zmniejszenia zużycia wody wymagają posiadania wiedzy obieżącym zużyciu. Systemy pomiarowe, takie jak przepływomierze magnetyczno-indukcyjne lub ultradźwiękowe, rejestrują trzy parametry procesowe: wielkość przepływu, ilość zużywaną oraz temperaturę medium. Są one często stosowane w obiegach chłodzenia, np. w hutach, w przemyśle motoryzacyjnym lub w produkcji szkła. W zastosowaniach w gospodarce wodnej oraz w urządzeniach przemysłowych czujniki są stosowane do pomiaru zużycia wody.
Zużycie szczytowe, zużycie chwilowe lub zużycie rosnące można zaprogramować i sprawdzić na podstawie ustawionych wartości przełączających lub alarmowych po naciśnięciu przycisku.
Asortyment obejmuje również warianty przeznaczone do zastosowania wsystemach zaopatrzenia wwodę pitną.