1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Systemy monitorowania warunków pracy
  4. Przepływomierze do wody

Przepływomierze do wody

  • Ze wskazaniami ilości przepływu objętościowego, ilości całkowitej i temperatury
  • Duża dokładność, powtarzalność i dynamika pomiarów
  • Z wyjściem przełączającym, analogowym i impulsowym
  • Wyraźnie widoczny wyświetlacz LED

Systemy do pomiaru zużycia wody

Wysiłki zmierzające do zmniejszenia zużycia wody wymagają posiadania wiedzy obieżącym zużyciu. Systemy pomiarowe, takie jak przepływomierze magnetyczno-indukcyjne lub ultradźwiękowe, rejestrują trzy parametry procesowe: wielkość przepływu, ilość zużywaną oraz temperaturę medium. Są one często stosowane w obiegach chłodzenia, np. w hutach, w przemyśle motoryzacyjnym lub w produkcji szkła. W zastosowaniach w gospodarce wodnej oraz w urządzeniach przemysłowych czujniki są stosowane do pomiaru zużycia wody.
Zużycie szczytowe, zużycie chwilowe lub zużycie rosnące można zaprogramować i sprawdzić na podstawie ustawionych wartości przełączających lub alarmowych po naciśnięciu przycisku.
Asortyment obejmuje również warianty przeznaczone do zastosowania wsystemach zaopatrzenia wwodę pitną.