You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Systemy monitorowania warunków pracy

Systemy monitorowania warunków pracy

Systemy do monitorowania statusu maszyn

Systemy do monitorowania statusu służą do utrzymania ruchu maszyn iinstalacji woparciu ostan rzeczywisty. Pomagają we wczesnym wykrywaniu uszkodzeń maszyny izapobiegają tym samym kosztownym przestojom.
Asortyment produktów firmy ifm obejmuje systemy do monitorowania drgań, kontroli jakości oleju oraz pomiaru zużycia sprężonego powietrza iwody. Czujniki drgań wykrywają niewyważenie, uszkodzenia łożysk tocznych iprzekładni wnapędach oraz wirujących elementach maszyn. Systemy do pomiaru jakości oleju informują wcześnie iniezawodnie oobecności wody oraz powstających wefekcie tarcia cząstek wpłynach hydraulicznych iśrodkach smarnych, wnosząc tym samym swój wkład wzapobieganie pogorszeniu warunków pracy lub nawet uszkodzeniom agregatów hydraulicznych, pomp, zaworów, siłowników oraz maszyn.