You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Systemy identyfikacji
  4. Rozpoznawanie optyczne

Rozpoznawanie optyczne

Czytnik kodów1D/2D

Czytnik kodów1D/2D jest wykorzystywany w wielu zastosowaniach – od śledzenia przez sterowanie po identyfikację produktów.
Czujnik rozpoznaje kody1D i2D niezależnie od orientacji kodu względem czujnika. Umożliwia on również bezpieczną identyfikację uszkodzonych lub zabrudzonych kodów, nawet gdy zawarte na nich informacje są zniszczone w jednej czwartej. Przejmuje on również zadania związane z rozpoznawaniem tekstu (OCR), przykładowo w celu identyfikacji produktów na podstawie oznaczeń typu lub numerów seryjnych.
Dodatkowe oświetlacze wytwarzają jednorodne pole światła – w zależności od wyboru - do oświetlania obiektu niemal pozbawionego cienia lub do podkreślania właściwości powierzchni.
Oprogramowanie umożliwia komfortową konfigurację czytnika kodów1D/2D. Oprogramowanie OPC serwer to interfejs, umożliwiający integrację z systemem wyższego poziomu. Panelowy komputer PC umożliwia dotykowe konfigurowanie, uruchamianie oraz monitorowanie czujników do rozpoznawania obiektów, czujników 3D, czytników kodów oraz czytników RFID.