You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Systemy identyfikacji
  4. RFID 13,56 MHz
  5. Moduły przetwarzające z interfejsem sieci obiektowych

RFID 13,56 MHz - Moduły przetwarzające z interfejsem sieci obiektowych

RFID 13,56 MHz - Moduły przetwarzające z interfejsem sieci obiektowych

Systemy przetwarzania sygnałów zinterfejsem ProfibusDP

Moduł przetwarzającyRFID steruje wymianą danych zantenamiRFID, wzgl. poziomem czujników/aktuatorów, komunikuje się zukładem sterowania wyższego poziomu oraz umożliwia konfigurację urządzenia poprzez serwerWEB. Urządzenie jest wyposażone wcztery kanały do podłączenia urządzeń polowych. Wzależności od dokonanego wyboru każdy kanał może zostać wykorzystany do podłączenia głowicy zapisująco/odczytującejRFID lub jako cyfrowe wejście/wyjście.
Moduł przetwarzający jest stosowany np. wsterowaniu przepływem materiału ijego kontrolą wliniach produkcyjnych oraz do kodowania nośników detali wprowadzonych systemach transportu iprzenośnikach.
Moduł przetwarzającyRFID przesyła dane do sterownikaPLC poprzez PROFIBUSDP, PROFINET, EthernetIP, EthernetTCP/IP lub EtherCAT.