You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Systemy identyfikacji
  4. RFID 125 kHz
  5. Anteny RFID

RFID 125 kHz - anteny RFID

  • Ręczny czytnik RFID ze złączem USB
  • Odpowiedni do użytku w komputerach stacjonarnych i notebookach
  • Dołączone oprogramowanie

RFID 125 kHz - anteny RFID


Anteny RFID

AntenyRFID służą do bezdotykowego odczytu i/lub zapisu transponderówRFID (znacznikówID). Dane są przekształcane wkodowane cyfrowo wartości iprzekazywane do modułu przetwarzającego. Zastosowania głowic to np. sterowanie przepływem materiału oraz jego kontrola wliniach produkcyjnych.
Wograniczonych warunkach montażowych stosowane są wytrzymałe antenyRFID typuM12. Anteny typuM18 lubM30 lub okształcie prostopadłościanu są przykładowo wykorzystywane wautomatyce przemysłowej oraz systemach transportu.
Adaptery antenowe zwiększają zasięg iodległość roboczą, zapewniając tym samym większą niezawodność odczytu również wutrudnionych warunkach użytkowania.