You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Systemy identyfikacji

Systemy identyfikacji

Systemy identyfikacji

Zautomatyzowane systemy identyfikacji, oparte na kodach 1D/2D lub etykietach RFID, są współczesnym standardem w technice produkcji, logistyce wewnętrznej oraz systemach transportu. Umożliwiają one uzależnioną od potrzeb dystrybucję towarów lub elementów konstrukcyjnych. Zezwalają ponadto na śledzenie detali w czasie rzeczywistym. Umożliwia to w pełni zautomatyzowane i ciągłe sterowanie procesami produkcji i dostaw oraz ich dokumentowanie.
W systemach identyfikacji RF wykorzystywane są, umieszczone na detalach lub ich nośnikach transpondery RFID, tak zwane tagi ID, które są bezdotykowo odczytywane i/lub zapisywane przez anteny. Ich dane są bezpośrednio transmitowane do modułu przetwarzającego RFID, gdzie są przetwarzane. Moduł przetwarzający przesyła dane do sterownika PLC poprzez interfejsy magistral obiektowych, przykładowo PROFIBUS DP, PROFINET, EthernetIP, EthernetTCP/IP lub EtherCAT. Zastosowania znajdziemy na liniach produkcyjnych w sterowaniu przepływem materiału.
Obszarów zastosowań czytnika kodów 1D/2D jest wiele – od śledzenia i kontroli po identyfikację produktów.
Czujnik rozpoznaje umieszczone na towarach lub nośnikach detali kody 1D i 2D niezależnie od ich orientacji względem czujnika. Pracuje prawidłowo nawet, gdy zawarte na nich informacje są zabrudzone lub zniszczone w jednej czwartej. Czytnik może realizować zadania związane z rozpoznawaniem tekstu (OCR), przykładowo w celu identyfikacji produktów na podstawie oznaczeń typu lub numerów seryjnych.