1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. IO-Link
  4. IO-Link - Czujniki procesowe
  5. Redundantne tansmitery temperatury

IO-Link - Redundantne tansmitery temperatury

  • Precyzyjne, skalowalne wyjście analogowe i duża dokładność w całym zakresie temperatury
  • Z wyjściem diagnostycznym do monitoringu dryfu i awarii
  • Duże bezpieczeństwo procesu dzięki samokontroli
  • Możliwość obniżenia kosztów dzięki częstszej kalibracji
  • Higieniczna konstrukcja zgodna z wymaganiami przemysłu spożywczego


Transmitery temperatury zfunkcją samoczynnego monitorowania

Czujniki temperatury serii TAD monitorują niezawodnie temperaturę systemową w maszynach i urządzeniach. Dzięki konstrukcji zgodnej z zasadami higieny, wysokiemu stopniowi ochrony oraz przyłączu procesowemu czujniki są w szczególności przystosowane do zastosowań w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym. W wielu zastosowaniach tych branż należy regularnie kalibrować stosowane czujniki temperatury. W przypadku serii TAD nie jest to konieczne.
Oprócz bardzo precyzyjnego skalowalnego wyjścia analogowego urządzenie posiada wyjście diagnostyczne do monitorowania dryftu i usterek. Zastosowanie dwóch różnych elementów czujnika, które wzajemnie się kontrolują w trakcie procesu, zapewnia niezawodną detekcję występującego dryftu czujnika i przekazywanie na wyjściu diagnostycznym. Jeżeli jeden z dwóch elementów wykrywających wbudowanych w końcówkę pomiarową (np. w razie zwarcia) ulegnie awarii, można nadal mierzyć temperaturę za pomocą działającego wciąż elementu.
Czujniki są dostępne z sondami o różnej długości i przyłączami procesowymi.
Można je parametryzować przez IO-Link, np. za pomocą interfejsu USB. Oprogramowanie LINERECORDER SENSOR umożliwia wizualizację, przenoszenie i archiwizowanie zestawów parametrów.