You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. IO-Link
  4. IO-Link - Czujniki kontroli ruchu
  5. IO-Link - Inklinometry

IO-Link - Inklinometry

IO-Link - Inklinometry

Inklinometry

Często wyrównanie maszyn lub części maszyn w poziomie jest ważnym warunkiem bezpiecznej eksploatacji.
Inklinometry służą na przykład do wykrywania kąta i położenia na ruchomych maszynach roboczych. Typowe zastosowania 2-osiowych inklinometrów to pozycjonowanie platform roboczych lub poziomowanie żurawi jezdnych lub koparek. W zakresie przemysłowym służą one np. do automatycznej regulacji pozycji paneli słonecznych. Niektóre typy stosuje się dodatkowo do 3-osiowego monitorowania drgań, np. drgań struktury i wieży.
Inklinometry posiadają dużą dokładność pomiaru w całym zakresie kątowym przy kątach nachylenia w kierunku X i Y. Są one wyposażone wdwa programowalne wyjścia przełączające oraz dwa skalowalne wyjścia analogowe. Parametryzacja czujników może odbywać się poprzez interfejsIO-Link, np. za pomocą złączaUSB. Oprogramowanie LINERECORDER SENSOR umożliwia wizualizację, przenoszenie i archiwizowanie zestawów parametrów.