You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. IO-Link
  4. Urządzenia IO-Link
  5. Elektroniczne wyłączniki 24 V DC

IO-Link - Bezpieczniki elektroniczne 24 V DC

  • Do ciągłego monitoringu obwodu wtórnego 24 V
  • Niezawodne wyłączanie w razie awarii
  • Modułowe i selektywne zabezpieczenie maszyn i instalacji
  • Wyraźnie widoczna dioda LED wskazująca wykorzystanie mocy, wyłączenie i pracę
  • IO-Link do przesyłania sygnałów i danych diagnostycznych

IO-Link - Bezpieczniki elektroniczne 24 V DC


IO-Link – elektroniczne bezpieczniki 24VDC

Elektroniczne bezpieczniki 24VDC monitorują wciągły sposób obwód wtórny iodłączają go niezawodnie wrazie awarii. Zastosowanie tych elektronicznych automatów bezpiecznikowych umożliwia przykładowo odłączanie obwodów odużej długości przewodów wsytuacji przeciążenia, wktórej mechaniczne wyłączniki zabezpieczenia linii często nie są wyzwalane.
System ma modularną budowę iskłada się zmodułu zasilającego oraz dołączanych do niego modułów bezpiecznikowych. Każdy kanał modułu bezpieczników można indywidualnie włączyć, wyłączyć lub zresetować za pomocą przycisku. Ponadto istnieje możliwość eksploatowania iparametryzacji modułu poprzez interfejsIO-Link. Wszystkie informacje są przesyłane bezpośrednio do podłączonego masteraIO-Link. Przekazywane są również informacje diagnostyczne, przykładowo otym, który zautomatów bezpiecznikowych został wyzwolony, oraz informacje oliczbie wyzwoleń na bezpiecznik. IO-Link umożliwia również zdalne włączanie po kolei poszczególnych obwodów wcelu uruchomienia lub ponownego włączenia po eliminacji usterki.
Oprogramowanie LINERECORDER SENSOR umożliwia wizualizację, przenoszenie i archiwizowanie zestawów parametrów.