You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. IO-Link
  4. IO-Link-Master
  5. Do zastosowań w szafach sterowniczych

IO-Link - Mastery do zabudowy w szafach sterujących

  • Do podłączania nawet ośmiu urządzeń IO-Link
  • Niezawodne przesyłanie danych maszyny, parametrów procesu i danych diagnostycznych do sterownika
  • Jednoczesna wymiana danych ze sterownikiem i środowiskiem IT
  • Zintegrowany serwer sieciowy do konfiguracji i diagnostyki
  • Dwa porty Ethernet ze zintegrowanym switchem

IO-Link - Mastery do zabudowy w szafach sterujących


Master zbramką magistrali obiektowej do szaf sterowniczych

MasterIO-Link to bramka z20wyjściami/wejściami, przeznaczona do podłączania nawet do 8urządzeń IO-Link, przykładowo czujników, zaworów lub binarnych modułów wejść/wyjść. Wszystkie porty mogą zostać skonfigurowane jako portyA lubB izapewniają dodatkowe zasilanie pomocnicze do podłączania aktuatorówIO-Link. MasterIO-Link jest wyposażony wzintegrowany serwerWEB, przeznaczony do konfiguracji idiagnostyki.
Master służy do transmisji danych maszyny, parametrów procesowych oraz danych diagnostycznych do układu sterowania poprzez interfejsProfinet lub Ethernet/IP. Aby umożliwić dalsze przetwarzanie tych danych za pomocą technologii informatycznej, ito pomiędzy poszczególnymi zakładami lub nawet wskali globalnej, urządzenie zostało wyposażone wdrugi portEthernet ze zintegrowanym przełącznikiem. Ten drugi port umożliwia wykorzystywanie równoległej drogi komunikacji, tzw. drogiY, do bezpośredniego połączenia wszystkich podłączonych urządzeń IO-Link wsieć zlokalnym serwerem. Wbudowane na stałe oprogramowanie interfejsuLINERECORDERAGENT zapewnia komunikację zserwerem.