You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Komunikacja przemysłowa
  4. Komponenty sieciowe
  5. RFID UHF - Głowice odczytujace

RFID UHF - Głowice odczytujace

  • Do stosowania przy kontroli przepływu materiałów, w wewnętrznych procesach logistycznych i przenoszeniu
  • Odpowiednie do odczytu i zapisu etykiet RFID
  • Cztery kanały do podłączania anten RFID
  • Niezawodna kontrola wymiany danych z antenami RFID
  • Komunikacja z urządzeniami kontrolnymi wyższego poziomu przez Ethernet TCP/IP

RFID UHF - Głowice odczytujace

CzytnikRFIDUHF

Moduł przetwarzającyUHF steruje wymianą danych zantenamiRFID, wzgl. zpoziomem czujników/aktuatorów, komunikuje się zukładem sterowania wyższego poziomu oraz umożliwia konfigurację urządzenia poprzez serwerWEB. Urządzenie jest wyposażone wcztery kanały do podłączenia urządzeń polowych oraz dodatkowo wcztery wejścia/wyjścia cyfrowe. Różne warianty umożliwiają zastosowane modułów przetwarzającychUHF wEuropie oraz poza jej granicami.
Moduł przetwarzający jest stosowany np. wprodukcji, logistyce wewnętrznej oraz systemach transportu.
Moduł przetwarzającyUHF przesyła dane do sterownikaPLC poprzez EthernetIP lub EthernetTCP/IP.