You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Komunikacja przemysłowa
  4. Technika bezpieczeństwa AS-i
  5. Linkowe wyłączniki bezpieczeństwa

AS-Interface Safety at Work - wyłączniki linkowe bezpieczeństwa

  • Niezawodne zabezpieczenie rozległych stref niebezpiecznych
  • Do stosowania w przenośnikach taśmowych
  • Wytrzymała konstrukcja do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych
  • Łatwa regulacja napięcia liny
  • Integracja w sieciach AS-i

AS-Interface Safety at Work - wyłączniki linkowe bezpieczeństwa


Linkowy wyłącznik zatrzymania awaryjnego

Linkowe wyłączniki zatrzymania awaryjnego służą do zabezpieczania rozległych stref zagrożeń isą często wykorzystywane wsystemach przenośnikowych. Pociągnięcie naprężonej linki, jej zerwanie lub uderzenie wwyłącznik awaryjnego zatrzymania powoduje aktywację funkcji przełączenia linkowego wyłącznika zatrzymania awaryjnego. Po aktywacji funkcji zatrzymania awaryjnego mechanizm zapadkowy podtrzymuje działanie polecenia zatrzymania do momentu, aż nastąpi jego ręczne odblokowanie poprzez wciśnięcie niebieskiego przycisku cofającego.
Zwolnienie jest możliwe tylko przy prawidłowym naprężeniu wstępnym linki.
Regulacja naprężenia wstępnego linki odbywa się bezpośrednio na linkowym wyłączniku zatrzymania awaryjnego. Umieszczony na nim wziernik wskaźnika naprężenia wstępnego linki wznacznym stopniu ułatwia regulację, wyszukiwanie błędów oraz konserwację.
Czujniki linkowe, przekrzywienia i inne urządzenia można zintegrować w systemach AS-i za pomocą płytki AS-i. W razie potrzeby jest to możliwe również w ramach funkcji bezpieczeństwa (Safety at Work).