You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Komunikacja przemysłowa
  4. Technika bezpieczeństwa AS-i

Technika bezpieczeństwa AS-i

Technika bezpieczeństwa interfejsu AS-i

InterfejsAS-i to prosty iekonomiczny system okablowania, stosowany na pierwszym poziomie komunikacji przemysłowej. Siećinterfejsu AS-i składa się ze sterownika, tzw. mastera, modułów do przetwarzania sygnałów oraz podłączonych do nich czujników iaktuatorów.
Komponenty bezpieczeństwa można łatwo włączyć w sieć interfejsu AS-i z interfejsem AS Safety at Work. Sygnały z urządzeń standardowych oraz komponentów bezpiecznych są przesyłane przez wspólny przewód.
Bezpieczny wrazie uszkodzenia sterownikPLCAS-i jest certyfikowany pod kątem zastosowań związanych zfunkcjami bezpieczeństwa do poziomu kategorii SIL3, PLe.
Monitory bezpieczeństwaAS-i są wykorzystywane wsystemieAS-i do monitorowania urządzeń ochronnych. Monitorują one przeznaczone do transmisji sekwencje kodów wsieciAS-i. Wrazie odchyleń wtelegramie lub wprzypadku przekroczeń czasu monitor przełącza instalację do bezpiecznego stanu.
Bezpieczne modułyAS-i niezawodnie rejestrują związane zfunkcjami bezpieczeństwa stany wyjść, np. 1- lub 2-kanałowych przycisków zatrzymania awaryjnego, przełączników pozycji lub zestyków drzwiowych. Bezpieczny moduł wejść umożliwia podłączenie do systemuAS-i zorientowanych na funkcje bezpieczeństwa komponentów, które nie są wyposażone wzintegrowany interfejsAS-i.