1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Komunikacja przemysłowa
  4. Moduły I/O
  5. Pełna linia produktów

Moduly I/O AS-i - Pełna gama produktów

  • ClassicLine: Moduły do zastosowań terenowych z technologią szybkiego montażu, również do stref niebezpiecznych
  • CompactLine: Moduły do bezpiecznych połączeń w trudnych warunkach
  • SmartLine: Moduły do montażu w szafach sterowniczych
  • ProcessLine: Moduły ze stali nierdzewnej o klasie ochrony IP 69K do zastosowań w przemyśle spożywczym
  • Niewielkie moduły z podświetlanymi przyciskami o dużej jasności


Moduły wejść/wyjść zinterfejsemAS-i

Zdecentralizowane moduły wejść/wyjść zinterfejsemAS-i łączą binarne ianalogowe czujniki iaktuatory poprzez interfejsAS-i zbramką lub sterownikiemPLC. Dostępne są moduły do montażu śrubami lub do montażu szybkiego, przeznaczone do zastosowań polowych. Dwużyłowy kabel płaski jest podłączany za pomocą sprawdzonej techniki wkłucia wżyłę wsposób zapewniający ochronę przed odwrotną polaryzacją. Podłączanie czujników iaktuatorów odbywa się za pomocą sprawdzonych iwytrzymałych konektorów.
Moduły AS-iProcessLine zostały zaprojektowane specjalnie do zastosowań wstrefach wilgotnych wprzemyśle spożywczym. Moduły te posiadają obudowy wykonane wcałości ze stali nierdzewnej ostopniu ochronyIP69K, zgodnie zwymaganiami aplikacji sterylnych, podlegających regularnemu myciu.
ModułyAS-iSmartLine zostały zaprojektowane do zastosowań wszafach sterowniczych. Dzięki kompaktowej iwąskiej konstrukcji są one również przystosowane do bezpośredniego zastosowania wskrzynkach sterowniczych.
Obwody drukowaneAS-i są dostępne do zastosowań wmałych obudowach, skrzynkach sterowniczych oraz panelach obsługowych.
Asortyment produktów firmy ifm obejmuje moduły zcyfrowymi oraz analogowymi wejściami iwyjściami.