1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Komunikacja przemysłowa
  4. AS-i - Zasilacze i monitory
  5. Monitory doziemienia i stanu izolacji

AS-i - Monitory doziemienia i stanu izolacji

  • Niezawodny monitoring zwarcia doziemnego lub uszkodzenia izolacji
  • Zabezpieczenie przed przypadkowym rozruchem maszyn
  • Dioda LED sygnalizująca zwarcie doziemne i uszkodzenie izolacji


Monitor doziemienia imonitor stanu izolacji

Monitor doziemienia niezawodnie monitoruje nieuziemione sieci AS-i oraz 24VDC pod kątem doziemień. Bezpotencjałowe wyjście przekaźnikowe raportuje detekcję doziemienia. Umożliwia to zapobieganie sytuacjom niebezpiecznym, przykładowo niezamierzonemu uruchomieniu maszyny. Monitor stanu izolacji wykrywa zarówno symetryczne, jak iniesymetryczne zwarcia doziemne lub uszkodzenia izolacji. Pulsująca żółta diodaLED sygnalizuje błędy symetryczne, natomiast światło ciągłe błędy niesymetryczne. Przetworzenie komunikatu „Wystąpiło doziemienie/uszkodzenie izolacji” może odbywać się przez dwa bezpotencjałowe styki stanu załączenia.