You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki procesowe
  4. Czujniki temperatury
  5. Czujniki wkręcane i przykręcane

Czujniki temperatury - czujniki wkręcane i przykręcane

  • Wkręcane, śrubowane i cylindryczne czujniki temperatury
  • Doskonały stosunek ceny do wydajności
  • Dokładny pomiar temperatury zintegrowanym czujnikiem Pt100, klasa A
  • Różne długości przewodu od 2 do 5 m
  • Łatwe i w 100% uszczelnione połączenie konektorem M12

Czujniki temperatury - czujniki wkręcane i przykręcane


Czujniki przykręcane i wkręcane

Czujniki temperatury serii TS podłączane do modułu przetwarzającego wykrywają niezawodnie temperatury w pojemnikach, zbiornikach, przewodach rurowych i na powierzchniach maszyny. Czujniki przykręcane i wkręcane z przewodem przyłączeniowym są stosowane, jeżeli do dyspozycji jest niewiele miejsca do montażu.
Temperatura obudowy łożyska lub silnika może na równi z charakterystyką drgań świadczyć o stanie, jakości i pozostałej żywotności. Zamocowany na obudowie czujnik temperatury do przykręcania serii TS mierzy temperaturę i przesyła zmierzone wartości do monitora wyświetlania lub kontrolnego typu TR bądź do złącza temperaturowego TP.
W przypadku zastosowań w strefach zagrożonych wybuchem niektóre czujniki są skonstruowane i dopuszczone zgodnie z obowiązującymi przepisami zastosowania w strefie zagrożonej wybuchem.