You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki procesowe
  4. Czujniki przepływu / Przepływomierze
  5. Systemy pomiaru zużycia spreżonego powietrza i gazów przemysłowych

Systemy pomiaru zużycia spreżonego powietrza i gazów przemysłowych

  • Pomiar zgodny z ISO 2533 i DIN 1343
  • Do sprężonego powietrza w zastosowaniach przemysłowych oraz do argonu (Ar), dwutlenku węgla (CO2) i azotu (N2), hel (He)
  • Duży zakres pomiarów do 700 Nm³/h
  • Krótki czas i duża czułość reakcji
  • Ze wskazaniami ilości przepływu objętościowego, ilości całkowitej i temperatury

Systemy pomiaru zużycia spreżonego powietrza i gazów przemysłowych


Systemy do pomiaru zużycia sprężonego powietrza

Licznik sprężonego powietrza serii SD monitoruje standardowe natężenie przepływu roboczego sprężonego powietrza. Wykrywa on cztery wielkości procesowe: prędkość przepływu, wielkość przepływu, zużycie i temperaturę czynnika. Również w przypadku wahań temperatury i ciśnienia czujnik przekazuje niezawodne wartości procesowe. Duża dokładność pomiaru pozwala na pewną detekcję również bardzo małych ilości i umożliwia wykrywanie wycieków.
Zużycie szczytowe, zużycie chwilowe lub zużycie rosnące można zaprogramować i sprawdzić na podstawie ustawionych wartości przełączających lub alarmowych po naciśnięciu przycisku.
Urządzenia posiadają dwa wyjścia przełączające, które można zaprogramować jako zestyk zwierny lub rozwierny. Wyjście przełączające można skonfigurować do przekazywania wartości pomiarowej również jako skalowalne wyjście analogowe. W celu monitorowania zużycia drugie wyjście przesyła impulsy zliczania do układu sterowania.
Parametryzacja odbywa się bezpośrednio za pomocą przycisków na czujniku. Ponadto czujniki mogą być parametryzowane również przez IO-Link, np. za pomocą interfejsu USB. Oprogramowanie LINERECORDER SENSOR umożliwia wizualizację, przenoszenie i archiwizowanie zestawów parametrów.