1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki procesowe
  4. Czujniki przepływu / Przepływomierze
  5. Panel kontrolny do monitora wody chłodzącej

Panel kontrolny do monitora wody chłodzącej

Panel kontrolny do monitora wody chłodzącejPanele kontrolne wody chłodzącej

Panele kontrolne wody chłodzącej są stosowane zwłaszcza wzautomatyzowanych wznacznym stopniu stanowiskach robotów do spawania punktowego wprzemyśle motoryzacyjnym. Technologia ta narzuca konieczność chłodzenia przedniej części uchwytów spawalniczych, tzw. „głowic spawalniczych”. Zerwanie głowicy spawalniczej lub wycieki zukładu chłodzącego muszą być wykrywane szybko iniezawodnie, by zapobiec uszkodzeniom surowej karoserii oraz wynikającemu ztego przestojowi całej instalacji.
Wchwili utraty głowicy spawalniczej układy chłodzące muszą wbardzo krótkim czasie wstrzymać doprowadzanie chłodziwa. Zapewniają to panele kontrolne wody chłodzącej firmy ifm.
Panel kontrolny wody chłodzącej składa się zfiltra, przepływomierza oraz zaworu odcinającego wodę wprzewodzie zasilającym. Wprzewodzie powrotnym znajdują się czujnik ciśnienia, zawór zwrotny oraz – opcjonalnie – zawór regulacyjny.
Filtr służy do odfiltrowywania substancji stałych, by zapobiec zatkaniu układu chłodzącego.
Przepływomierz monitoruje ilość wody chłodzącej wsystemie. Umożliwia to niezawodne wykrycie nadmiaru wody, będącego efektem nieszczelności, pęknięcia węża lub zerwania grzybka, jaki niedomiaru wody, spowodowanego przytkaniem lub przygnieceniem węży.
Zawór odcinający wodę wprzewodzie zasilającym zamyka wrazie usterki dopływ wody do systemu izapobiega wyciekowi wody chłodzącej, podczas gdy zawór zwrotny zapobiega wyciekowi wody chłodzącej przez przewód powrotny wrazie zerwania grzybka lub pęknięcia węża.
Czujnik ciśnienia monitoruje ciśnienie robocze wprzewodzie powrotnym systemu chłodniczego. Bardzo krótki czas reakcji czujnika wrazie spowodowanego przez zerwanie grzybka nagłego spadku ciśnienia gwarantuje szybkie wyłączenie systemu.
Firma ifm oferuje panele kontrolne wody chłodzącej, wykonane odpowiednio do specyfikacji klientów, które umożliwiają opcjonalne ich dopasowanie do danego zastosowania.