1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki procesowe
  4. Czujniki przepływu / Przepływomierze
  5. Przepływomierze dla małych wartości przepływów

Przepływomierze dla małych wartości przepływów

  • Do natężeń przepływu do 200 ml/min.
  • Odpowiednie do wody i roztworów wodnych
  • Ze wskazaniami ilości przepływu objętościowego, ilości całkowitej i temperatury
  • Krótki czas i duża czułość reakcji
  • Wyraźnie widoczny wyświetlacz LED


Przepływomierze do niewielkich dawek

Przepływomierz serii SQ zapewnia niezawodne monitorowanie wody i roztworów wodnych. Jest on w szczególności przystosowany do detekcji niewielkich wielkości przepływu, na przykład podczas dozowania cieczy.
Wykrywa on trzy wielkości procesowe: wielkość przepływu, zużycie i temperaturę czynnika.
Urządzenie posiada dwa wyjścia przełączające, które można zaprogramować jako zestyk zwierny lub rozwierny. Wyjście przełączające można skonfigurować do przekazywania wartości pomiarowej również jako skalowalne wyjście analogowe. W celu monitorowania zużycia drugie wyjście przesyła impulsy zliczania do układu sterowania.
Do ustawiania wszystkich parametrów i programowania punktów przełączania służą przyciski na czujniku oraz 4-cyfrowy wyświetlacz alfanumeryczny.