1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki procesowe
  4. Czujniki przepływu / Przepływomierze

Czujniki przepływu / Przepływomierze

  • Do cieczy i gazów
  • Wersje do stosowania w aplikacjach higienicznych
  • Różne możliwości podłączenia technologicznego dzięki adapterom
  • Monitoring przepływu również mediów żrących

Czujniki przepływu / Przepływomierze

Czujniki przepływu / Przepływomierze

We wszystkich obszarach techniki procesowej, technologii procesów oraz urządzeń stosuje się czynniki płynne lub gazowe, na przykład do doprowadzania cieczy chłodząco-smarującej w maszynach i agregatach lub do wentylowania bądź odpowietrzania urządzeń i budynków. Elektroniczne czujniki przepływu są stosowane do zapobiegania uszkodzeniom lub przestojom spowodowanym przez awarię przepływu.
Asortyment produktów ifm obejmuje czujniki przepływu z różnymi metodami pomiarowymi do monitorowania najróżniejszych czynników, np. wody, olejów, cieczy chłodząco-smarujących, ale również powietrza, sprężonego powietrza lub czynników agresywnych.
Ich zakresy zastosowania sięgają od zwykłych funkcji kontroli po dokładne określanie wielkości przepływu.