You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki procesowe

Czujniki procesowe

Czujniki procesowe

W technice procesowej, gdzie stosuje się ciecze, powietrze lub gazy, czujniki procesowe służą do pomiaru i detekcji ciśnienia, temperatury, przepływu i poziomu.
Czujniki ciśnienia są stosowane do niezawodnego wykrywania ciśnienia systemowego oleju w układzie hydraulicznym oraz ciśnienia hydrostatycznego w zbiornikach i pojemnikach w przemyśle spożywczym.
Czujniki przepływu znajdują zastosowanie w monitorowaniu układów doprowadzania cieczy chłodząco-smarującej maszyn, agregatów i pieców przemysłowych lub do wentylowania i odpowietrzania instalacji i budynków. Elektroniczne czujniki poziomu wykrywają niezawodnie wysokość napełnienia cieczy lub materiałów sypkich w pojemnikach, zbiornikach i silosach.
Czujniki temperatury są stosowane do zapewnienia prawidłowej temperatury produktu w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym. W obrabiarkach oraz w przemyśle motoryzacyjnym temperatura lub różnice temperatur na napędach, przekładniach lub silnikach są ważnym wskaźnikiem stanu maszyny. W przemyśle stalowym, metalowym i szklarskim monitorowanie temperatury obwodów chłodzenia służy do ochrony przed przegrzaniem urządzeń.
Zawory są stosowane do dozowania i sterowania cieczy, powietrza lub gazów. Indukcyjne czujniki podwójne służą do niezawodnej sygnalizacji pozycji na pneumatycznych zaworach obrotowych i klapach zaworów. Czujniki zaworu wykrywają pozycje na zaworach z napędem liniowym.