1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Technika bezpieczeństwa
  4. Technika bezpieczeństwa AS-i
  5. Wyłączniki drzwiowe AS-i bezpieczeństwa

AS-Interface Safety at Work - wyłączniki drzwiowe AS-i bezpieczeństwa

  • Zasada działania z zamkniętym lub otwartym obwodem prądowym
  • Obrotowa głowica uruchamiająca z metalu
  • Mechaniczne zwolnienie blokady od strony frontowej
  • Wyjątkowo niewielkie wymiary konstrukcji
  • Odpowiednie do zastosowań do poziomu zapewnienia bezpieczeństwa PL d

AS-Interface Safety at Work - wyłączniki drzwiowe AS-i bezpieczeństwaBezpieczne wyłączniki drzwioweAS-i

Wyłączniki drzwiowe AS-i z blokadą gwarantują, że zabezpieczenia ruchome, np. siatki ochronne, drzwi ochronne i inne osłony, pozostaną zamknięte do czasu zapewnienia bezpiecznego stanu. Są one eksploatowane wbezpiecznych systemachAS-i („Safety at Work”) ipracują jako elektromagnetyczne urządzenia blokujące zfunkcją blokady.
Ten element bezpieczeństwa, wpołączeniu zosłonami iukładem sterowania maszyny, zapobiega otwarciu urządzenia ochronnego tak długo, jak długo maszyna wykonuje ruch niebezpieczny. Dla układu sterowania oznacza to, że polecenia aktywujące, powodujące sytuacje niebezpieczne, mogą zostać zrealizowane dopiero wtedy, gdy urządzenie ochronne znajduje się wpozycji ochronnej, ablokada wpozycji blokującej. Pozycja blokująca blokady może zostać cofnięta dopiero wtedy, gdy stan niebezpieczny dobiegł końca.