1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Technika bezpieczeństwa
  4. Technika bezpieczeństwa AS-i
  5. Elementy wykonawcze

AS-Interface Safety at Work - elementy bezpieczeństwa

  • Płytki drukowane bezpiecznych modułów AS-i
  • Zintegrowane urządzenia podległe AS-i w obudowie do montażu powierzchniowego

AS-Interface Safety at Work - elementy bezpieczeństwaElementy obsługowe

Bezpieczne grzybkowe wyłączniki zatrzymania awaryjnego zinterfejsemAS-i służą do wymuszenia zatrzymania lub przestoju maszyny bądź instalacji wsytuacji niebezpiecznej. Dzięki zintegrowanemu interfejsowiAS-i wyłączniki można zintegrować zbezpiecznymi systemamiAS-i („Safety at Work”). Reset po aktywacji następuje, wzależności od modelu, po pociągnięciu przycisku lub przełączeniu kluczyka.