You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Technika bezpieczeństwa
  4. Technika bezpieczeństwa AS-i
  5. Moduły wejść/wyjść bezpieczeństwa

AS-Interface Safety at Work - moduły wejść/wyjść bezpieczeństwa

  • Bezpieczne moduły AS-i do zastosowań terenowych i szaf sterowniczych
  • Elementy iskrobezpieczne wbudowane w AS-i
  • Połączenie z bezpiecznymi stykami mechanicznymi i bezpiecznymi czujnikami trójprzewodowymi
  • Do wyboru trzy kierunki kabla płaskiego do modułów z technologią szybkiego montażu
  • Certyfikacja wg EN 62061 / do poz. nienaruszalności bezp. SIL3 i EN ISO 13849-1 / poz. zapewnienia bezp. PL e

AS-Interface Safety at Work - moduły wejść/wyjść bezpieczeństwa

Bezpieczne moduły wejść/wyjść

Bezpieczne modułyAS-i niezawodnie rejestrują związane zfunkcjami bezpieczeństwa stany wyjść, np. 1- lub 2-kanałowych przycisków zatrzymania awaryjnego, przełączników pozycji lub zestyków drzwiowych. Bezpieczny moduł wejść umożliwia podłączenie do systemuAS-i zorientowanych na funkcje bezpieczeństwa komponentów, które nie są wyposażone wzintegrowany interfejsAS-i.
Urządzenia spełniają wymagania obowiązujących międzynarodowo norm, dotyczących techniki bezpieczeństwa. Wykrywają izgłaszają błędy, takie jak zwarcia, zwarcia międzyobwodowe oraz błędy wkomunikacji. Diody LED odużym natężeniu światła informują ostanach przełączenia wejść iwyjść, zasilaniu oraz ewentualnych błędach modułu.
Asortyment produktów obejmuje modułyClassicLine do montażu śrubami lub szybkiego montażu do zastosowań polowych oraz modułySmartLine do zabudowy wszafie sterowniczej.