You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Technika bezpieczeństwa
  4. Kurtyny bezpieczeństwa
  5. Z zaślepieniem dynamicznym

Kurtyny bezpieczeństwa - z zaślepieniem dynamicznym

  • Konfiguracja eliminacji przez złącze bolcowe
  • Nie wymaga programowania
  • Proste podłączanie sprawdzonym konektorem M12
  • Kategoria bezpieczeństwa 4 zgodnie z IEC 61496
  • Niezawodne zabezpieczenie stref niebezpiecznych i bramek

Kurtyny bezpieczeństwa - z zaślepieniem dynamicznym


Zaślepianie dynamiczne (FloatingBlanking) zkonfigurowalnym wygaszaniem

Kurtyny świetlne seriiOY zzaślepianiem dynamicznym (FloatingBlanking) są stosowane do zabezpieczania stref zagrożenia oraz ochrony osób. Wzależności od wysokości pola ochronnego oraz liczby wiązek urządzenia mogą być wykorzystywane wzakresie od ochrony rąk aż po ochronę całego ciała. Wąska konstrukcja umożliwia montaż wmiejscach oograniczonej przestrzeni.
Zastosowanie funkcji ruchomego zaślepiania dynamicznego (FloatingBlanking) umożliwia dezaktywację monitoringu przez maksymalnie trzy sąsiadujące wiązki. Funkcja ta jest przeznaczona do zastosowań, wktórych pole ochronne jest naruszane przez materiał poddawany obróbce lub część maszyny.
Kurtyny świetlne to optoelektroniczne urządzenia ochronne, składające się znadajnika iodbiornika. Są one zgodne zwymaganiami bezpieczeństwa technicznego wg typu4 / SIL3.
Typowe zastosowanie to bezpieczne doprowadzenie materiału do pras wprzemyśle metalurgicznym idrzewnym.