You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Technika bezpieczeństwa
  4. Kurtyny bezpieczeństwa

Kurtyny bezpieczeństwa

Kurtyny świetlne

Kurtyny świetlne są stosowane wszędzie tam, gdzie niezbędne jest niezawodne zabezpieczanie stref zagrożenia. Są to zabezpieczenia optyczne, składające się z nadajnika i odbiornika. Są one zgodne z wymaganiami bezpieczeństwa technicznego wg typu 2 / SIL 1 lub typu 4 / SIL 3.
Typowe zastosowania to ograniczenie dostępu oraz monitorowanie stref zagrożeń wkomórkach robotów iliniach produkcyjnych. Do zastosowań wprzemyśle spożywczym są oferowane urządzenia ztubą ochronną oraz wysokim stopniem ochrony. Do bezpiecznego doprowadzania materiału do pras ipił przeznaczone są kurtyny świetlne zfunkcją zaślepiania dynamicznego (FloatingBlanking).