You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Technika bezpieczeństwa

Technika bezpieczeństwa

Technika bezpieczeństwa

Według dyrektywy maszynowej maszyny nie mogą stwarzać żadnego niebezpieczeństwa. Ponieważ nie występuje ryzyko, należy uzyskać akceptowalny poziom ryzyka szczątkowego. Jeżeli bezpieczeństwo zależy do systemów sterowania, ich konstrukcja powinna minimalizować błędy działania.
Technika bezpieczeństwa w automatyzacji zmniejsza ryzyko obrażeń ciała ludzi i uszkodzeń maszyny.
W asortymencie ifm znajduje się wiele bezpiecznych produktów: zabezpieczenia bezdotykowe (BWS), wyłączniki drzwiowe, elementy załączające i systemy sterowania.
Inaczej niż w przypadku tradycyjnych wyłączników bezpieczeństwa, czujniki bezpieczeństwa wykrywają metal bezpośrednio i nie potrzebują do tego specjalnego elementu współpracującego.
Kurtyny i bariery świetlne stosowane są wszędzie tam, gdzie należy niezawodnie zabezpieczyć strefy zagrożenia. Są to zabezpieczenia optyczne, składające się z nadajnika i odbiornika. Są one zgodne z wymaganiami bezpieczeństwa technicznego wg typu 2 / SIL 2 lub typu 4 / SIL 3.
Wyłączniki drzwiowe AS-i z blokadą gwarantują, że zabezpieczenia ruchome, np. siatki ochronne, drzwi ochronne i inne osłony, pozostaną zamknięte do czasu zapewnienia bezpiecznego stanu.
Bezpieczne grzybkowe wyłączniki bezpieczeństwa i inne wyłączniki ochronne służą do wymuszenia zatrzymania lub przestoju maszyny bądź instalacji w sytuacji niebezpiecznej.
Czujniki bezpieczeństwa oraz elementy służące do obsługi można podłączyć do każdego dowolnego układu analizy bezpieczeństwa, czyli do przekaźnika bezpieczeństwa, programowalnych modułów logicznych lub bezpiecznych PLC.
Komponenty bezpieczeństwa można łatwo włączyć w sieć interfejsu AS-i z interfejsem AS Safety at Work. Sygnały z urządzeń standardowych oraz komponentów bezpiecznych są przesyłane przez wspólny przewód.
Ponadto dostępny jest wydajny, dowolnie programowalny 32-bitowy sterownik bezpieczeństwa do bezpośredniego montażu w pojazdach i mobilnych maszynach roboczych.