You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Systemy przetwarzania obrazu
  4. Czujniki 3D
  5. Czujniki 3D

Czujniki 3D

  • Wizualna ocena odległości, poziomu lub objętości
  • Niezawodne działanie dzięki pomiarowi czasu przelotu
  • Oświetlenie, pomiar i ocena jednym urządzeniem
  • Do 23232 wartości pomiarów odległości dla szczegółowej oceny
  • Dwa wyjścia przełączające, z których jedno można skonfigurować jako analogowe

Czujniki 3D


Czujniki3D

CzujnikO3D to optoelektroniczny czujnik3D, mierzący punktowo odległość pomiędzy czujnikiem akolejną powierzchnią woparciu ometodę pomiaru czasu przelotu światła. Urządzenie oświetla trójwymiarową scenę zintegrowanym źródłem światła podczerwonego ioblicza odległość na podstawie odbitego od powierzchni światła.
Czujnik może być wykorzystywany wzastosowaniach, wktórych wymagana jest kontrola kompletności, określanie objętości oraz sortowanie obiektów.
Jego zastosowanie pozwala stwierdzić, czy pojemniki, np. kartony lub palety, zawierają przewidzianą liczbę produktów. Kontrola ta jest niezależna od barwy lub tekstury produktu. Czujnik można komfortowo iintuicyjnie dostosować do zróżnicowanych wielkości pojemników za pomocą oprogramowania do parametryzacji.
Wśród innych zastosowań można wymienić usługi kurierskie, hale magazynowe, centra logistyczne lub dystrybucyjne. Wcelu umożliwienia zautomatyzowanego planowania przestrzeni magazynowej czujnik rejestruje informacje owymiarach paczek, np. ich wielkości, orientacji ipozycji. Umożliwia to optymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni magazynowej.