You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Systemy przetwarzania obrazu
  4. Czujniki wizyjne
  5. Object inspection

Czujniki wizyjne - Inspekcja obiektów

  • Do różnych zadań kontrolnych w przemyśle
  • Urządzenie samodzielne z wbudowanym oświetleniem
  • Niewielka i wytrzymała obudowa
  • Intuicyjna i wygodna obsługa
  • Mocny interfejs Ethernet do przesyłania danych

Czujniki wizyjne - Inspekcja obiektów


Inspekcja obiektów

Czujnik do inspekcji obiektówO2V jest stosowany do kontroli obecności, kompletności, pozycji, wielkości oraz jakości, jak ido zadań związanych zsortowaniem. To optymalne rozwiązanie wzastosowaniach, wktórych występują obiekty ozmiennych kształtach, rozmiarach lub barwach.
Czujnik bada element poddawany kontroli pod kątem kompletności, odchyleń kształtu lub zmian barwy. Ponadto urządzenie rejestruje metodą podświetlenia lub prześwietlenia obraz elementu kontrolowanego wskali szarości. Na podstawie uzyskanych wartości jasności czujnik dokonuje rozróżnienia pomiędzy obiektem poddawanym kontroli itłem. Urządzenie porównuje zarejestrowany obraz zjednym lub zwieloma modelami referencyjnymi.