1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Systemy przetwarzania obrazu
  4. Czujniki wizyjne

Czujniki wizyjne

  • Łatwa integracja w aplikacji
  • Niewielka i wytrzymała obudowa
  • Do stosowania jako urządzenie samodzielne
  • Intuicyjna i wygodna obsługa

Czujniki wizyjne

Czujniki wizyjne są współcześnie stałym elementem procesów kontroli montażu, produkcji oraz jakości wsystemach automatyzacji. Czujniki wizyjne to połączenie oświetlenia, układu optycznego, kamery, układu przetwarzającego oraz przyłączy procesowych, służących do integracji wukładzie sterowania wyższego poziomu, wwytrzymałej iprzystosowanej do zastosowań przemysłowych obudowie.
Czujnik do rozpoznawania obiektówO2D zniezależną od orientacji funkcją rozpoznawania konturu to rozwiązanie stosowane do kontroli obecności, pozycji oraz jakości, oraz zadań zliczania isortowania. Czujnik ten jest optymalnym rozwiązaniem do zastosowań zpowtarzalnymi istałymi konturami obiektów.
Czujnik do inspekcji obiektówO2V jest stosowany do kontroli obecności, kompletności, pozycji, wielkości oraz jakości, jak ido zadań związanych zsortowaniem. To optymalne rozwiązanie wzastosowaniach, wktórych występują obiekty ozmiennych kształtach, rozmiarach lub barwach.
Czytnik wielokodowyO2I jest wykorzystywany wwielu zastosowaniach – od śledzenia przez sterowanie po identyfikację produktu. Czujnik rozpoznaje kody1D i2D niezależnie od orientacji kodu względem czujnika.